Wallonië

Periodieke technische keuring 

Sinds 2 januari 2019 is er voor bepaalde oldtimers met een O-nummerplaat een verplichte periodieke oldtimerkeuring.

Officiële website Wallonië

Enkel in het Frans

http://mobilite.wallonie.be/home/je-suis/un-citoyen/en-voiture/services-et-solutions/controle-technique.html

Wetgeving

De wettelijke richtlijnen voor de oldtimerkeuring staan beschreven in de documenten die u onderaan deze pagina kan downloaden (enkel in het Frans).

Voorwaarden

De periodieke keuring voor oldtimers is verplicht voor voertuigen

- van de categorie M, N, O, T (Txb of T5 > 40 km/h)

- die al meer dan 25 jaar in gebruik genomen zijn én die ingeschreven zijn onder een O-nummerplaat of een gepersonaliseerde nummerplaat met een rood OLD-vignet.

Onderstaande voertuigen met O-nummerplaat zijn vrijgesteld van de periodieke oldtimerkeuring; landbouwvoertuigen en bostrekkers, voertuigen voor traag vervoer en voertuigen uitgerust met rupsbanden.

Hoe vaak moet een oldtimer naar de periodieke keuring?

Een voertuig

- vanaf 25 tot 30 jaar: periodieke oldtimerkeuring jaarlijks (normale periodiciteit).

- vanaf 30 t.e.m. 50 jaar: periodieke oldtimerkeuring om de 2 jaar.

- vanaf 30 t.e.m. 50 jaar met historisch karakter: vrijstelling van periodieke oldtimerkeuring.

- ouder dan 50 jaar: vrijstelling van periodieke oldtimerkeuring .

De termijn waarbinnen uw oldtimer naar de periodieke keuring moet, kan worden ingekort naar aanleiding van specifieke keuringen (bijv. geldigheid van het LPG-reservoir, de dichtheidsbeproevingstest bij een LPG- of CNG-installatie, de koppelingsinrichting voor M1-voertuigen*...).

FAQ

Hieronder vindt u de meest relevante antwoorden en/of shortlinks op de meest gestelde vragen

Mijn voertuig is nog niet ingeschreven, moet ik naar de keuring gaan?

Een voertuig moet vóór de (her)inschrijving onder een O-nummerplaat altijd een eerste oldtimerkeuring ondergaan.

Mijn voertuig is ingeschreven, wanneer moet ik naar de keuring gaan?

In Wallonië wordt de wetgeving pas effectief van kracht op 21.05.2021.  Wacht niet tot de laatste dag maar u mag zich spontaan aanbieden om u nu al in regel te stellen.

Krijg ik een oproeping om met mijn oldtimer naar de keuring te gaan?

Waarschijnlijk wel, maar in het negatieve geval dient uzich spontaan aan te bieden voor 21.05.2021.

Mijn oldtimer is ingeschreven en is meer dan 50 jaar oud, moet ik mij dan aanbieden aan de technische keuring?

Alles hangt af van welke documenten u bezit.

a) Indien u het document 'Staat van het Voertuig' bezit dan hoeft u zich niet aan te bieden, de vrijstelling blijft geldig

b) Indien u het document 'Staat van het Voertuig' niet bezit of verloren hebt, dan dient u zich opnieuw aan te bieden om u in regel te stellen met de boorddocumenten.

Wat als ik mij niet zou aanbieden of later dan de vooropgestelde referentiedatum zou gaan?

Als u uw voertuig te laat aanbiedt, moet u een toeslag betalen.

Het niet aanbieden van een voertuig heeft ook gevolgen voor de verzekering. Bij een ongeval kan de verzekeringsmaatschappij weigeren om de kosten te vergoeden. Bij een controle door de politie zal het ontbreken van het keuringsbewijs leiden tot een boete.

Ik heb een probleem met een keuringsstation of ga niet akkoord met hun beslissing, wat kan ik ondernemen?

U mag steeds onze federatie contacteren.  We raden uw aan om onderstaand formulier te downloaden, in te vullen en ons samen met de gevraagde documenten en/of foto's door te mailen naar sec@bfov-fbva.be (opgelet max 10 MB per mail aub).  De BFOV zal u dan trachten te helpen.

Wat met het historisch karakter zoals dit van toepassing is in Wallonië?

In Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dit niet van toepassing!  Hieronder de voorwaarden in Wallonië.

Voor de voertuigen van 30 tot 50 jaar oud, kan er een erkenning als historisch karakter bekomen worden, maar deze moet voldoen aan de volgende drie voorwaarden

1. het voertuig is minstens 30 jaar oud.

2. Het type van het voertuig wordt niet meer gebouwd

3. het voertuig is in originele staat en er werden geen wijzigingen aangebracht aan de hoofdcomponenten van het voertuig.

Deze erkenning wordt als volgt toegekend en enkel op vraag van de klant:

1. op basis van de technische fiche die door de vertegenwoordiger van de constructeur, voor zover deze nog bestaat, ingevuld wordt. Deze fiche zal overhandigd worden aan het keuringsstation.

2. Sur Indien de constructeur niet meer bestaat, dan kan dit op basis van het bestaande PVG nummer (enkel in de stations die bevoegd zijn om een homologatieprocedure uit te voeren) : kan enkel indien het voertuig een Belgische homologatie bevat (PVG) OF een Europese homologatie (WVTA) en voor zover er een gelijkvormigheidsattest aanwezig is.

3. indien de punten 1 en 2 niet mogelijk zijn, dan rest er nog een expertiseverslag uitgevoerd door het keuringsstation dat overgemaakt wordt aan de regionale Waalse overheid die hierover zal beslissen;  In afwachting van de beslissing van de Waalse overheid SPW zal er een attest geldig voor 2 jaar afgeleverd worden.

Tarieven technische keuring in Wallonië?

Zie https://www.wallonie.be/fr/actualites/controle-technique-un-prix-unique-des-2021

Geen antwoord gevonden op uw vraag?

Contacteer ons