Freesponsible / BEHVA - Sophiaplan

text-image

Lees hier het Sophiaplan wat een duidelijke bedreiging is naar de oldtimers (pagina 12, punt 2, §3)

Daarom is het van groot belang onze krachten te bundelen met Freesponsible

Freesponsible en BEHVA: samen voor de automobilist

Automobilistenvereniging Freesponsible en oldtimerfederatie BEHVA gaan samenwerken om meer dan ooit de belangen van de automobilist te verdedigen.

Zowel wie met een recente auto rijdt als de liefhebber met een oldtimer voelt duidelijk aan dat de auto in het huidige maatschappelijke klimaat vanuit een bepaalde hoek scheef bekeken wordt. We beseffen allemaal dat de auto niet het enige vervoermiddel is, en niet in alle omstandigheden de voorkeur wegdraagt, maar aanvaarden niet dat ons op basis van de mening van een minderheid de vrijheid wordt ontnomen om gebruik te maken van ons individueel vervoermiddel, voor het werk, in ons privéleven of zelfs gewoon voor ons plezier.

text-image

Zolang de automobilist, ongeacht met welke auto hij of zij rijdt, dat op een verantwoorde en verantwoordelijke manier doet, moet hij zijn voertuig kunnen blijven gebruiken wanneer hij de omstandigheden geschikt acht. Het is erg belangrijk dat we deze boodschap samen uitdragen. Als de zes miljoen automobilisten in ons land, of ze nu met een nieuw of oud voertuig rijden, samen aan één zeel trekken en eisen dat ook naar hen wordt geluisterd, kunnen ze het verschil maken. De BEHVA  kan dat niet in haar eentje. Ook Freesponsible kan dat niet alleen. Daarom hebben de twee verenigingen besloten om samen te werken. De bedoeling is om elk met respect voor elkaars eigenheid, waar mogelijk en wanneer de informatie relevant is voor de leden van de twee organisaties, samen te communiceren naar de pers, de overheid en alle andere stakeholders, en een gemeenschappelijke boodschap uit te dragen.

Onze gezamenlijke doelstelling: zorgen dat wie de auto nodig heeft of wil gebruiken dat ook kan blijven doen, zonder “platbelast” te worden en met respect voor de andere (zwakkere) weggebruikers.

Het zou ons enorm helpen mocht u zich, als u een oldtimerliefhebber bent en nog geen lid bent van de BEHVA, bij hen aan te sluiten. Dat kan op www.behva.be.

Anderzijds vragen we u ook om uw stem als automobilist te laten horen door u aan te sluiten bij Freesponsible op www.freesponsible.be. Het lidmaatschap is gratis.

Wanneer we onze krachten bundelen hebben we ook meer gewicht bij de overheden en alle belanghebbenden. Alleen als we onze stem luid genoeg laten horen kunnen we wegen op het beleid. Met uw hulp lukt dat! Dank voor uw steun.

Namens BEHVA  

Peeter Henning  

CEO 

Over BEHVA :

De BEHVA vzw is een erkende organisatie die het behoud, de bescherming en de promotie van historische voertuigen nastreeft, alsook de cultuur die hieraan gelinkt kan worden.

De historische voertuigen moeten op een verantwoorde manier gebruikt worden. Dit kan door de aanpassing van de wetgeving,   van bepaalde politieke ideeën of door specifieke acties op touw te zetten met de steun van de nationale en internationale overheden. Met meer dan 80.000 leden is de BEHVA dé vertegenwoordiger voor de oldtimergebruiker.

Namens Freesponsible VZW

Stijn Blanckaert

Woordvoerder

Over Freesponsible:

Freesponsible is een VZW die recent (°2019) werd opgericht om alle automobilisten in ons land die op een verantwoorde en verantwoordelijke manier met hun auto omgaan een stem te geven in het debat over mobiliteit, en de auto in het bijzonder. Samen dragen de automobilisten jaarlijks meer dan twintig miljard euro bij aan de schatkist. Freesponsible komt op voor hun rechten en zorgt ervoor dat zij vertegenwoordigd worden in de media en de politiek. Freesponsible telt momenteel zo’n 5.500 leden.