Vervanging van een motor

Vervanging van een motor

Inleiding

Een motor veranderen vergt slechts enkele uren arbeid maar men vergeet maar al te vaak de administratieve verplichtingen die dit met zich meebrengt ten opzichte van de overheid. Dit is dan ook de reden waarom we ons verdiept hebben in deze materie. 

Gouden raad van de BFOV :

Teneinde geen problemen te hebben bij het aanbieden van het voertuig bij de technische keuring, raden we aan om de originele motor niet te vervangen.  Mocht dit om technische redenen toch noodzakelijk zijn, dan is het aangewezen om de originele motor te vervangen door een motor met dezelfde technische specificaties.

Indien dit echter niet mogelijk is, dan dient u rekening te houden met de volgende procedure

A. Het voertuig werd voor de eerste maal in gebruik genomen voor 15/06/1968

Het PVG (= Proces-verbaal van Goedkeuring/referentienummer) is pas in voege getreden sinds 15.06.1968. Indien het voertuig voor de eerste maal ingeschreven werd voor 15.06.1968 (zie inschrijvingsbewijs) dan dient het attest van vervanging van motor opgesteld te worden door de persoon die de verandering uitvoerde. De volgende zaken dienen vermeld te worden op dit attest:

  • Merk en type van voertuig
  • chassisnummer
  • merk en cilinderinhoud van de nieuwe motor
  • naam, adres en handtekening van de uitvoerder Men moet geen toelating  vragen aan de overheid om de wijziging uit te voeren en er is geen technische keuring noodzakelijk.

Voorbeeld attest : klik hier

B. Het voertuig werd voor de eerste maal in gebruik genomen vanaf 15/06/1968

Indien het voertuig voor de eerste maal ingeschreven werd vanaf 15 juni 1968 dan zal de wijziging enkel mogen plaats vinden nadat u het akkoord van de mandataris van de constructeur van het merk bekomen hebt.  Indien de mandataris van het merk niet meer bestaat, dient u zich te richten tot de regionale overheidsdienst die dan eventueel een attest van goedkeuring zal afleveren.