Charter Organisatoren - Deelnemers

Klik hieronder op het hoofdstuk of bijlage dat u wenst te raadplegen.

Algemeenheden

Hoofdstuk 1 : Wie mag er organiseren onder de BEHVA?

Hoofdstuk 2 : Voorwaarden om deel te nemen piloten en copiloten

Hoofdstuk 3 : Toegelaten voertuigen

Hoofdstuk 4 : Kalender

Hoofdstuk 5 : Verzekering

Hoofdstuk 6 : Verplichtingen organisatoren

Hoofdstuk 7 : Geografische verdeling

Hoofdstuk 8 : Reglement

Hoofdstuk 9 : BEHVA-stewards

Hoofdstuk 10 : Basisregels en beschrijving van een historische regularitywedstrijd

Hoofdstuk 11 : Leessystemen

Hoofdstuk 12 : Organisatie van een RT

Hoofdstuk 13 : Categorieën

Hoofdstuk 14 : Moeilijkheidsgraad

Hoofdstuk 15 : Bestraffingen

Hoofdstuk 16 : Conformiteitskeuring

Hoofdstuk 17 : Voertuigen - Technische eisen

Bijlagen

Bijlage 01 : Type reglement

Bijlage 02 : Voorbeeld afstand van verhaal

Bijlage 03 : Voorbeeld Organisatielicentie BEHVA

Bijlage 04 : Controlebord BEHVA

Bijlage 05 : Conformiteitsfiche

Bijlage 06 : Verzekering - voorbeeld aantal deelnemers

Bijlage 07 : Verzekering - voorbeeld ongevalaangifte

Bijlage 08 : Verzekering - copie police nr. 010.730.150.962

Bijlage 09 : BEHVA Rally Pass - Aanvraagformulier

Bijlage 10 : BEHVA Rally Pass - voorbeeld

Bijlage 11 : BEHVA Steward - voorbeeld identificatiebadge

Bijlage 12 : BEHVA Commissaris - voorbeeld identificatiebadge

Bijlage 13 : BEHVA Identificatiefiche - Aanvraagformulier en voorbeeld

Bijlage 14 : FIVA Identity Card - Aanvraagformulier en voorbeeld

Bijlage 15 : Registration Document for Vehicles of Potential Interest - Aanvraagformulier en voorbeeld

Bijlage 16 : Akkoord BFOV - RACB

Bijlage 17 : Kalenderrechten BEHVA

Bijlage 18 : Time Chart Organisatoren

Bijlage 19 : Nuttige adressen