FIVA Identity Card (FIVA-paspoort)

FIVA Identity Card (FIVA-Paspoort)

Nieuwe procedure sinds 01.04.2021

Om te kunnen deelnemen aan Internationale evenementen die onder het vaandel van de FIVA georganiseerd worden, dient u in het bezit te zijn van een FIVA Identity Card, in de volksmond FIVA-paspoort genoemd, zoals bvb deelname aan de Mille Miglia, Villa d'Este, ...).

BEHVA vzw is de nationale vertegenwoordiger van de FIVA en kan u dergelijk FIVA paspoort afleveren voor zover het voertuig in België is ingeschreven.  

Indien het voertuig in een ander land is geregistreerd, dient u contact te nemen met de nationale vertegenwoordiger van de FIVA in dat land.

U dient dus na te gaan of u wel degelijk nood hebt aan een FIVA Identity Card of dat u voldoende heeft met een BEHVA identificatiefiche.

Indien u een FIVA Identity Card wenst, dient u de aanvraag via de FIVA in te dienen via de volgende link

https://www.fivamembers.org/

We zullen dan via de FIVA ingelicht worden en u verder informeren.